Programa

Presentem el programa electoral de l’Agrupació Insular de Formentera PSIB-PSOE

ELS GRANS EIXOS DEL PROGRAMA

La sostenibilitat de l’illa de Formentera és l’eix principal del nostre programa electoral

01/ Una illa sostenible i protegida

Estam en un moment d’inflexió. En els propers anys ens jugam els propers segles. El consum de territori i de recursos naturals ens fa ser responsables com a societat de salvaguardar un lloc on viure amb qualitat mediambient i en què la idea de la sostenibilitat sigui la clau per avançar cap a un model d’equilibri entre la protecció del territori i les necessitats de les persones que hi vivim.

02/ Una illa amb economia sostenible

Hem de trobar l’equilibri entre l’activitat turística i la vida dels residents perquè un turisme de qualitat és el que respecta i valora el lloc que visita i la gent que hi viu.

03/ Una illa per a les persones

La qualitat de vida de les persones, el benestar, la justícia social, la igualtat, la inclusió seran els eixos que marcaran les iniciatives i les polítiques perquè la gent vulgui viure a Formentera i aposti per aquesta terra per dur-hi a terme el seu projecte vital. L’habitatge digne serà un dels eixos pels quals treballarem de valent. Els joves han de ser la nostra gran motivació i el motor de progrés, però hem de tenir una visió global de la nostra societat, que és diversa i que presenta necessitats sectorials.

04/ Una illa de cultura sostenible

Sólo las sociedades cultas podrán ganar el futuro. Creemos en la cultura como valor útil y emocional. Cualquier política cultural tiene que nacer de la realidad de Formentera. Al mismo tiempo, tiene que tener en cuenta el marco referencial de las Islas Baleares, de la cultura catalana y del estado español. Formentera tiene que ser un lugar abierto al mundo y a la vez un lugar de acogida, de integración y de inclusión. Percibimos la cultura como el eje vertebrador y cohesionador de nuestra sociedad.

compromisos amb l'illa que vols

Destaquem alguns dels nostres compromisos amb l’illa que vols.

imatge de l’illa

Millorarem la imatge de l’illa quant a neteja dels nuclis urbans, accessos a camins, platges.

Zona industrial

Habilitació de sòl industrial públic. Impulsarem l’ordenació i regulació del polígon industrial, aconseguint així unes infraestructures que permeteixin donar solucions a les necessitats actuals i futures del sector, amb especial atenció als jovens emprenedors.

pla d’habitatge digne

Dins un pla d’habitatge digne, crearem una Oficina Insular de l’Habitatge des de la qual es gestionarà un registre d’habitatge de lloguer, s’habilitarà una partida d’ajuts a reforma d’habitatge de lloguer i es donarà cobertura, tant a propietaris, com a llogaters. Aquestes accions es coordinaran amb l’oficina de l’IBAVI. Facilitarem la tramitació per optar a subvencions d’ajudes de lloguer de la CAIB.

remodelació Poliesportiu

Redactarem un pla de remodelació del Poliesportiu de l’IES Marc Ferrer.

formentera impulsa

Crearem el Formentera Impulsa, una incubadora, viver d’empreses i acceleradora d’StartUp, que també faciliti l’emprenedoria jove.

iniciatives empresarials i emprenedores

Donarem suport a iniciatives empresarials i emprenedores amb mesures de formació, assessoria, empoderament i lideratge econòmic, sobre la base d’estudis que analitzin l’emprenedoria femenina per sectors d’activitat i franges d’edat, en què inclourem cooperatives de dones i iniciatives empresarials liderades per dones.

energies renovables

Impulsarem l’ús de les energies renovables, mitjançant subvencions de les diferents institucions d’àmbit nacional i europeu.

lluita contra la competència deslleial

Centrarem la nostra atenció en revisar les normatives referents a activitats econòmiques amb la finalitat d’ajustar-les a les necessitats actuals de l’illa, incrementant els controls i inspeccions, fixant com a principal objectiu lluitar contra la competència deslleial i la venda ambulant.

l’oferta formativa

Estudiarem i replantejarem l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Música i de l’extensió del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera, amb la finalitat de crear el Conservatori Municipal de Música i Dansa. Farem un centre d’aprenentatge de música moderna dins del nou conservatori.